Κάλοι, ρόζοι και οι σκληρύνσεις είναι αποτέλεσμα της αμυντικής αντίδρασης του δέρματος των ποδιών κατά της συνεχούς πίεσης και τριβής.

Showing 1–16 of 20 results