Δήλωση απορρήτου

Πριν από τη χρήση του ιστότοπου, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά.

Ο Δικτυακός Τόπος www.naturapharm.gr δημιουργήθηκε από την εταιρεία Natura Pharm (στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, και αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησία. Η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες του παρόντος Δικτυακού Τόπου με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «χρήστης» ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία και ισχύουν όπως εάν είχαν υπογραφεί εγγράφως.

Η ιστοσελίδα www.naturapharm.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος» ή «site») παρέχει γενικές πληροφορίες για την υγεία και τις παθήσεις των ποδιών καθώς και για σχετικά προϊόντα περιποίησης ή θεραπείας. Οι πληροφορίες που θα βρείτε στον Δικτυακό Τόπο προσφέρονται ως γενική πληροφόρηση του κοινού για τα εν λόγω θέματα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώμη επαγγελματιών υγείας στους οποίους θα πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε συμβουλή ιατρικής ή φαρμακευτικής φύσεως. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών που θα βρείτε στο site και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε κατωτέρω στο άρθρο 5 των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και των παρόντων Όρων Χρήσης ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Δικτυακός Τόπος δημιουργήθηκε από την Εταιρεία και στο σύνολό του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, άρθρων, επιστημονικών παρουσιάσεων και μελετών, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου) στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν ανήκουν ήδη σε τρίτα πρόσωπα. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου καθώς και η αποσυμπίληση ή η με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του.

Τα λογότυπα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, και διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς έγγραφη άδεια του δικαιούχου απαγορεύεται απολύτως.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτείται εγγραφή των χρηστών.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – NEWSLETTER

Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία συλλέγονται προσωπικά στοιχεία σας από τον Δικτυακό Τόπο είναι η εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). Στην περίπτωση αυτή το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα δηλώσετε αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αποστολής των newsletters σε εσάς.

Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ούτε θα πωληθεί ή κοινοποιηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο αποδέκτη, χωρίς την προηγούμενη ρητή ενημέρωση και συγκατάθεσή σας. Κατ’ εξαίρεση, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχετε δηλώσει, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς τον Δικτυακό Τόπο ή για την εξυπηρέτηση τυχόν αιτημάτων σας και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των στοιχείων σας.

Για το σκοπό της αποθήκευσης, το e-mail σας διαβιβάζεται σε εξυπηρετητή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε newsletter που θα λαμβάνετε, θα σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που τηρεί για εσάς η Εταιρεία, καθώς και να προβάλλετε οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση natura@otenet.gr. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των στοιχείων που μας δηλώνετε.

Go down Go Check More Close Document Search
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok