Τα «φλογισμένα πόδια» ή αλλιώς «πόδια που καίνε» εμφανίζονται συχνά σε διάφορες ομάδες ανθρώπων, με έμφαση στις ηλικίες άνω των 50 ετών.

Showing all 8 results