Το διαβητικό πόδι αποτελεί μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του σακχαρώση διαβήτη (υψηλό ζάχαρο).Η πλειονότητα των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη (τύπου Ι & ΙΙ) δεν είναι αρκετά πληροφορημένοι σχετικά με την ασθένειά τους ή τις πιθανές συνέπειες του σακχαρώδη διαβήτη στα πόδια τους.

Showing all 9 results