Το 1970 τέθηκε στη διάθεση των ειδικών το πρώτο ερμάριο περιποίησης ποδιών με ενσωματωμένη αναρρόφηση σκόνης. Πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας ένα σπουδαίο βήμα στην πορεία της περίθαλψης και της υγείας για τη σωστή φροντίδα των ποδιών.

Showing all 8 results