Η υγιεινή δημιουργεί σε καθημερινή βάση νέες απαιτήσεις για τα ιατρεία περιποιήσης ποδιών καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος μολύνσεων από μικρόβια. Για το λόγο αυτό οι ποδολόγοι έχουν την υποχρέωση για λήψη μέτρων υγιεινής ώστε να προλαμβάνεται με ασφάλεια η μετάδοση ασθενειών και να προστατεύεται η υγεία του πελάτη και του θεράποντα.

Showing all 5 results