3Εδώ και πάνω από 30 χρόνια ο οίκος GERLACH αναπτύσσει και διαθέτει συσκευές χειρός με ηλεκτρικό μικρομοτέρ.

Μέσω μιας καλύτερης προσφοράς σε περιστρεφόμενα εργαλεία (φρέζες, λειαντικά σώματα, κλπ.) έχουν μεγαλώσει σταθερά οι απαιτήσεις. Εδώ προστίθεται και η τεχνολογική ανάπτυξη των μοτέρ – μικρότερα σε διαστάσεις, όμως μεγαλύτερα σε ισχύ.

Στην περιποίηση των ποδιών απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις (ροπές στρέψης) απ’ ότι σε άλλους τομείς εργασίας, λόγω των χρησιμοποιούμενων, εν μέρει μεγάλων, περιστρεφόμενων εργαλείων. Οι συσκευές χειρός της GERLACH με ηλεκτρικό μικρομοτέρ πληρούν αυτές τις απαιτήσεις σε ισχύ.

Εξοπλισμένη με τεχνολογία ψεκασμού και αναρρόφησης, με τσοκ αυτόματης σύσφιξης, που κλείνουν αυτόματα με το ξεκίνημα λειτουργίας ή με την πατενταρισμένη διάταξη τσοκ ταχυσύσφιξης με μονό μοχλό, η οποία καθιστά δυνατή την αλλαγή φρέζας ακόμη και με το μοτέρ σε λειτουργία.

Κατά την κατασκευή αυτών των ελαφριών και εύχρηστων συσκευών χειρός έχουν ληφθεί υπόψη εργονομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις υγιεινής μιας σύγχρονης ιατρικής περιποίησης των ποδιών.